COVID-19

Felnőtt:Gyermek:
0 fő0 fő

ÜGYELETI NAPOK 2020. NYÁRI SZÜNIDŐBEN

2020. június 24-én                 8,00 – 14,00 óráig

2020. július 08-án                  8,00 – 14,00 óráig

2020. július 22-én                  8,00 – 14,00 óráig

2020. augusztus 05-én           8,00 – 14,00 óráig

2020. augusztus 19-én           8,00 – 14,00 óráig

Bizonyítványok átvétele

Az alábbi beosztás szerint van lehetőség gyermekeiknek átvenni a 2019/2020-as tanévet lezáró bizonyítványt, illetve annak fénymásolatát!

A lentebb jelölt időpontokban kérjük, a 3.,4., 5.,6.,7.,8. osztályos tanulók által használt, az iskola tulajdonát képező könyveket szolgáltassák vissza az iskolai könyvtárnak!

Az 1. és 2. osztályos tankönyvek a tanulók tulajdonát képezik, ezért náluk maradnak.

Abban az esetben, ha nem hozzák vissza a tankönyveket, vagy azok a megengedettnél jobban elhasználódtak, kötelesek azt megtéríteni.

Továbbá kérjük, hogy aki átvett tabletet vagy mobiltelefont, azt is ezeken a napokon szolgáltassa vissza!

osztály időpont óra megjegyzés
1.osztály Június 18.
csütörtök
8.30- 9.00  
2. osztály Június 17.
szerda
9.00- 9.30  
3. osztály Június 18.
csütörtök 
9.00- 9.30 Jónás Erika
4. osztály Június 19.
péntek
8.00- 8.30 Nagy Krisztina
5. osztály Június 18.
csütörtök
9.30- 10.00 Kovács Márk
6. osztály Június 19.
péntek
9.00- 9.30  
7. osztály Június 17.
szerda
8.30- 9.00 Baranyi család
Pap család
8. osztály Június 17.
szerda
8.00- 8.30  

Kérjük a megjelölt időpontok pontos betartását!

Tájékoztató

Kedves Szülők, Gyerekek!

A tanév vége is más lesz, mint ahogy azt eddig tartottuk A járványveszély átírja a hagyományokat is. Örömmel tölt el, hogy sem tanulóink, sem családjuk körében nem volt fertőzéses megbetegedés. Köszönhető ez többek között a felelősségteljes viselkedésnek, a járvány megfékezésére hozott szabályok betartásának.
A mostani időszakban is óvatosnak kell lennünk, a szabályok változása ellenére. A vírus jelen van az országban, az utazások megindulásával bárhová tovább terjedhet. Ennek tudatában és ehhez alkalmazkodva  kell befejeznünk ezt a tanévet.

Kérem, hogy továbbra is vigyázzunk egymásra, tartsuk be a mindenkire kötelező szabályokat, bízva abban, hogy szeptemberben már közösen, biztonságban kezdhetjük az új tanévet.

A tanév befejezéséhez, a nyári időszakhoz az alábbi információkat vegyék figyelembe:

Iskolai ügyelet

A tanév végéig, azaz június 15-íg érvényben marad a tantermen kívüli, digitális munkarend. Iskolai tanítás nem lesz, a gyerekek a tanév végéig otthon tanulnak.

Június 2. (kedd) és június 15. (hétfő)  között ügyeletet biztosítunk azoknak a gyerekeknek, akik ezt igénylik. Az ügyelet alatt a tanulási és a nevelői segítséget biztosítjuk, tanítási órák nem lesznek.
Az ügyeletet a +36-52-589-352-es telefonszámon lehet igényelni minden munkanapon 8.00-16.00 között. Az gyermekfelügyeleten a tanuló csak előzetes egyeztetés után vehet részt.
Egy tanteremben legfeljebb öt tanuló tartózkodhat. A tantermen belül a maszk használata nem kötelező.

A kollégium továbbra sem került megnyitásra, így ott nem tudunk gyerekeket fogadni!

A tanuláshoz informatikai eszközök korlátozott számban állnak rendelkezésre!
Az ügyeleten csak azok a tanulók vehetnek részt, akik hozzák magukkal a tananyagot, taneszközöket!

Az ügyelet helyszíne: Hortobágy, József Attila u. 1/A

Az ügyelet ideje alatt a tantermen kívüli területen a maszk használata kötelező! Az iskola épületébe a szülők nem kísérhetik be a gyerekeket.
Érkezéskor az iskolába belépők kezét alkoholos fertőtlenítővel fertőtlenítjük!

Az ügyelet ideje alatt az iskolai időszaknak megfelelően vehetik igénybe a gyerekek az étkezést.

Felzárkóztatás, korrepetálás

A lehetőség korlátozott, az iskolaépületben egy időpontban tantermenként legfeljebb 5 tanuló tartózkodhat, naponta legfeljebb 1 óra időtartamban. A tanteremben és a folyosókon, udvaron be kell tartani a 2 méteres távolságot egymástól.

A korrepetáláson megjelenni csak előzetes egyeztetés után lehetséges!
Az engedély nélkül megjelenő tanulók nem léphetnek be az iskola épületébe!
Az iskola udvarán sem tartózkodhatnak felügyelet nélkül gyerekek. A korrepetálásra, konzultációra azokat a tanulókat várjuk, akiket lemaradásuk miatt értesítünk!

Felhívom a figyelmét a szülőknek, hogy a közösségben tartózkodás fokozott fertőzésveszélyt jelent, ennek figyelembe vételével kérjék a személyes iskolai részvétel lehetőségét!

Nyári táborok szervezése

A nyári táborok szervezésére irányuló szülői igények felmérése folyamatban van. A felmérés módja: osztályfőnökök adatgyűjtése telefonon és online módon. A pontos részletek kialakítása folyamatban van.

Reményeink szerint idén is sikerül ingyenes napközis táborokat szervezni, a tavalyi feltételek mellett (ingyenes étkezés, ingyenes programok). Ezekről még folynak az egyeztetések.

 Ballagások, tanévzáró ünnepélyek

A ballagást a 8. osztálynak fogjuk megszervezni a tanulók, az osztályfőnök és az iskolavezetés részvételével az iskolaudvaron vagy tornateremben, egymástól biztonságos távolságban elrendezve a résztvevőket. 
A ballagáson a szülők, hozzátartozók nem vehetnek részt. 

A tanévzáró és a bizonyítványok kiosztásának módjáról később adok tájékoztatást.

Hagyományos tanévzáró ünnepség nem lesz.

Ádám Endréné

intézményvezető